Tuesday, December 1, 2009

Bulan PenenTuan Telah Tiba....Na?
Bila Tiba waKtu nya, Adakah na Akan terseNyum SeakaN Puteri di AtaS?
SaAt Saat iTU, BaNyak Pula PengORbANAN Dan TunTutan Yang pERlu Na LaksaNakaN
mEmERLukan KekuatAn FiZIkal dan KetaHanan Diri...
MerempUH Sejuk dan MelaWan KePEnatan
CabaRAn di Mana mEngUji keKuatan na UntUK BerNaFas...
CabaRan Yang Harus na Tempuh, di Mana na Harus Meletakkan Seketika
" Quantum LoaD" ke Tepi...
Huh! Cik Migrain...Cik Pneumonia....HaRap2 MereKA TIdAK hADIR
ApATAH LaGi KEMATIAN...
AMENN


Na Akan Cuba...dan Cuba...
UntuK mEMbAHAGIakAN SEMua OranG
BerSabarLAH sEMUA, aKAN tIBA mAsa Nya
QuaTUm Load Kan Na LePaS kAN.....
DeNgan Sebuah SenyuMan Puteri....
InsyaAllah

No comments:

Post a Comment