Sunday, November 29, 2009

Nabi Ayub Vs IbLis


Para malaikat memuji akan sikap dan keperibadian Nabi Ayub as yang
suka beribadah dan mengingat Allah SWT. Hidupnya penuh dengan rasa
kesyukuran yang mendalam atas nikmat yang dibahagikan oleh Allah SWT
kepadanya. Iblis mendengar pujian para Malaikat tersebut yang membuat hatinya menjadi panas kerana ia telah bersumpah dengan Allah untuk menggoda setiap anak cucu Adam. Oleh sebab itu ia tidak rela melihat manusia yang berada di permukaan bumi ini beriman, beribadah dan beramal soleh.

Kemudian Iblis menjumpai Ayub untuk melihat sendiri tentang apa yang
diperkatakan oleh malaikat itu. Ternyatanya memang benar bahawa Nabi
Ayub as memang patut menerima pujian tersebut. Nabi Ayub hidup dalam
keadaan yang serba mewah dengan harta kekayaan yang banyak, hidup
rukun dengan anak dan isterinya. Namun begitu Nabi Ayub tidak terlena
dengan kekayaan dan anak isterinya itu, siang malam bibirnya tidak
lepas dari mengingat Allah SWT bersujud dan bersyukur kepada Nya,
serta memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama makhluk.

Iblis berusaha untuk menggoda Nabi Ayub as tetapi gagal, namun ia
tidak berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian ia pergi
menghadap kepada Allah dan ia berkata: “Wahai Tuhan, sesungguh Ayub
menyembah dan bertasbih kepada Mu bukan lantaran ia ikhlas dan tulus
kerana cinta dan taat kepada Mu. Ia melakukan itu hanya kerana takut
kehilangan semua kesenangan duniawi yang Engkau berikan kepadanya. Di
samping itu ia masih mengharapkan agar kekayaannya bertambah berlipat
ganda. Untuk itu ia menyembah Mu, andai kata ia ditimpa musibah
sehingga hartanya menjadi musnah tentu ia akan berpaling daripadaMu.”

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis: “Sesungguhnya Ayub adalah
hambaKu yang sangat taat kepadaKu, ia seorang mukmin sejati, apa yang
ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaKu semata-mata didorong oleh
keimanan yang teguh dan ketaatan kepadaKu. Engkau memang tidak rela
melihat anak cucu Adam berada di jalan yang benar dan lurus. Untuk
menguji hati Ayub dan keimanannya kepadaKu, Aku izinkan engkau untuk
mencuba menggodanya serta memalingkannya daripada Ku.”

Iblis mengumpul para sahabatnya untuk menguji dan memalingkan keimanan
Nabi Ayub. Untuk pertama kali ia berusaha menghancurkan harta benda
Nabi Ayub. Dengan berbagai cara akhirnya Iblis dengan kawan-kawannya
para syaitan itu berhasil memusnahkan binatang ternak, ladang-ladang
serta bangunan-bangunan milik Nabi Ayub. Dengan waktu yang singkat
Nabi Ayub yang kaya raya itu menjadi miskin. Yang ada hanya segumpal
hati yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Setelah itu Iblis pun datang menemui Nabi Ayub dengan menyamar sebagai
orang tua yang bijaksana, dan berkata: “Sesungguhnya musibah yang
menimpa mu ini sangat mengerikan, dalam waktu yang singkat segala
harta mu jadi musnah, tentu sahabat-sahabat menjadi sedih dan bertanya
apa sebabnya Ayub menerima musibah seburuk ini. Sementara musuh-musuh
mu ada yang berkata; musibah ini datang mungkin Ayub tidak ikhlas
dalam beribadah, dan ada lagi yang berkata, kalau Tuhan Ayub benar- benar berkuasa nescaya Dia dapat menyelamatkan Ayub dari bencana ini.

Sebahagian yang lain ada yang berkata, mungkin amal ibadah Ayub tidak
diterima oleh Tuhan sebab dilakukan bukan dengan hati yang bersih,
serta mempunyai sifat riya’ dan ingin dipuji. Aku pun merasa
berdukacita kepada mu hai Ayub dengan nasib mu ini.” Kemudian Iblis
merayu dan memujuk Nabi Ayub dengan kata-katanya yang manis.
Kemudian Nabi Ayub berkata: “Ketahuilah bahawa apa yang telah aku
miliki, semuanya itu barang pemberian Allah yang dimintanya kembali
setelah aku cukup menikmatinya dan menggunakannya. Segala puji dan
kesyukuran hanya untuk Allah yang telah memberikan kurniaNya kepada ku
dan mencabutnya kembali. Dia Maha Kuasa yang dapat berbuat sesuai
dengan kehendakNya. Sebagai hamba kita harus menerima takdirNya itu.”
Setelah selesai berbicara Nabi Ayub pun bersujud kepada Allah SWT.

Iblis segera meninggalkan rumah Nabi Ayub dengan rasa kecewa dan
hampa. Namun begitu dia masih berhasrat untuk mencelakakan Nabi Ayub
as. Kembali ia menghadap kepada Allah SWT dan meminta izin untuk
meneruskan usahanya. Iblis berkata: “Wahai Tuhan, Ayub tidak mahu
menerima hasutan ku, bahkan sedikitpun tidak goyah imannya kepada Mu,
walaupun segala harta dan kekayaannya telah musnah. Mungkin kerana dia
masih memiliki harapan, bahawa anak-anaknya yang sihat dan kuat akan
meneruskan kehidupannya untuk hari tua.

Menurut ku Ayub tidak akan sanggup menerima musibah, jika kecelakaan
itu ditimpakan kepada anak-anak yang sangat dicintainya itu. Oleh
sebab itu ya Tuhan, izinkan aku sekali lagi untuk mencuba
kesabarannya, dan keteguhan imannya. Godaan yang ku lakukan ini
terhadap keluarganya dan putera-putera yang sangat disayanginya itu.”
Allah mengizinkan permintaan Iblis itu. Iblis pun pergi bersama-sama
kawan-kawannya untuk memusnahkan putera-putera Nabi Ayub. Rumah yang
diduduki oleh putera-putera Nabi Ayub menjadi hancur begitu pula
putera-puteranya meninggal semuanya.

Kemudian Iblis pun pergi ke rumah Nabi Ayub menyamar sebagai sahabat
Nabi Ayub, untuk mengucapkan rasa dukacita atas musibah yang menimpa
Nabi Ayub serta keluarganya itu.

Iblis berkata; “Hai Ayub sudah engkau melihat putera-putera mu yang
mati ditimbus oleh bangunan rumah-rumahnya akibat dari gempa bumi itu?
Sudah jelas hai Ayub bahawa Tuhan tidak menerima ibadah mu selama ini
dan tidak menjaga dan melindungi mu sebagai balasan dari amal soleh
mu.”

Mendengar ucapan Iblis itu, menangislah Nabi Ayub tersedu-sedan sambil
berkata: “Allah lah yang memberi dan Dia pulalah yang mengambil
kembali. Segala puji bagi-Nya Tuhan Yang Maha Pemberi dan Maha
mencabut kembali.”

lblis pergi meninggalkan Nabi Ayub yang sedang dalam keadaan sujud
kepada Allah SWT. Kemudian Iblis kembali mengadap Allah. “Wahai Tuhan,
Ayub telah kehilangan harta benda bahkan putera-puteranya namun ia
masih tetap memiliki keimanan yang kuat. Izinkan aku ya Tuhan untuk
menguji sekali lagi terhadap kesihatan dirinya. Kerana jika sudah
sakit dan lumpuh sudah tentu ia akan malas mengerjakan ibadah kepada
Mu.”

Allah mengizinkan kehendak Iblis tersebut. Iblis memerintahkan kepada
pengikut-pengikutnya supaya menaburkan benih-benih penyakit ke dalam
tubuh Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub menjadi orang yang tidak bermaya,
semua orang menjauhinya disebabkan penyakit yang menimpanya itu dapat
berjangkit kepada orang lain. Hanya isterinya yang setia menjaga dan
merawat Ayub.

Iblis masih melihat walaupun Nabi Ayub dalam keadaan yang tidak
berdaya itu ia masih tetap beribadah kepada Allah SWT bibirnya terus
menyebut nama Allah. Iblis menjadi kesal dengan sikap Nabi Ayub
tersebut, sehingga ia meminta pendapat terhadap teman-temannya
bagaimana cara untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub itu.
Di antara mereka ada yang berkata Engkau telah berhasil mengeluarkan
Nabi Adam dari syurga bagaimana engkau dapat melakukan hal itu?” Iblis
baru teringat hal itu dilakukan dengan jalan menggoda isteri Adam.
Mungkin idea ini dapat dilakukan terhadap isteri Nabi Ayub.

Pergilah ia menemui isteri Nabi Ayub dengan menyamar sebagai seorang
sahabat Nabi Ayub. Iblis membisikkan rayuannya kepada telinga isteri
Nabi Ayub. Akhirnya isteri Nabi Ayub pergi menemui Nabi Ayub yang
sedang menanggung penderitaan itu dan sedang bertasbih kepada Allah
SWT. Kemudian ia berkata; “Wahai suami ku sampai bilakah engkau
diseksa oleh Tuhan mu, yang mana segala harta dan putera-putera kita
telah musnah, begitu juga sahabat-sahabat mu telah menjauhkan diri.
Mohonlah wahai suami ku Ayub kepada Tuhan mu, supaya kita dibebaskan
dari penderitaan yang terus menerus ini.”

Kemudian Nabi Ayub berkata; “Wahai isteri ku engkau menyesali akan
peristiwa yang terjadi, aku ingin bertanya kepada mu berapa tahunkah
kita menikmati kesenangan dan kemewahan yang diberikan oleh Allah?”
Isterinya menjawab 80 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi; “Berapa
lamakah kita dicuba oleh Allah seperti ini?” Isterinya menjawab tujuh
tahun.”

“Aku malu untuk memohon kepadaNya untuk bebas dari cubaan ini, jika
dibanding nikmat yang kita rasakan dengan cubaan yang diberikan oleh
Allah tidak sebanding. Kiranya engkau telah mendengar hasutan Iblis
yang durjana sehingga imanmu menjadi menipis. Tunggulah ganjaran mu
nanti, setelah aku sihat aku akan mencambuk mu sebanyak seratus kali.
Tinggalkan aku seorang diri di sini menunggu takdir Ilahi!”

Setelah Nabi Ayub hidup sendiri ia bermohon kepada Allah SWT. “Wahai
Tuhan ku, Iblis telah mengganggu ku, dengan berbagai godaan yang
dilakukannya hanya Engkaulah wahai Tuhan ku yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang.”

Kemudian Allah SWT menerima doa Nabi Ayub as kemudian Allah
berfirman, “Hentakkanlah kaki mu ke tanah. Dari situ akan keluar air,
dan dengan air itu engkau akan menjadi senang dan sihat dari
penderitaan penyakit mu jika engkau gunakan untuk minum dan mandi.”
Dengan kekuasaan Allah, Nabi Ayub sihat dari penyakitnya, bahkan
kelihatan lebih sihat dari ketika ia masih muda.

Nabi Ayub telah bersumpah akan memukul isterinya seratus kali apabila
ia telah sembuh, ia merasa wajib untuk melaksanakannya walau timbul
rasa kasihan untuk melakukannya. Sebab isteri beliau sangat setia dan
baik hati. Di dalam keraguan Nabi Ayub tersebut maka turunlah wahyu
Allah SWT. “Hai Ayub ambillah dengan tangan mu seikat rumput dan
pukullah isteri mu dengan rumput itu sebanyak seratus kali sehingga
dengan demikian tertebuslah sumpah mu itu.”

Akhirnya Nabi Ayub as hidup rukun dan damai seperti semula, bahkan
Allah SWT mengganti putera-puteranya sebanyak itu juga. Begitulah
bukti dari kesabaran seorang hamba Allah SWT yang tidak tergoda dengan
pujuk rayu Iblis. (kisah ini dapat dibaca dalam Al-Quran surah Sad
ayat 41-44 dan surah Al Anbiya ayat 83-84).

Begitulah tipu daya Iblis yang pandai menggoda, membisik sesuatu yang
indah ke dalam setiap hati dan telinga umat manusia. Ia akan merasa
cemburu dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta
bersujud hanya kepada Allah SWT. Sebaliknya ia akan tertawa dan
berbangga hati jika orang-orang yang telah beriman dapat dirayunya dan
mengikuti jalan yang sesat.

Dan sesungguhnya Iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka,
iaitu mereka menurutnya, kecuali sebahagian dari orang-orang yang
beriman (yang tidak terpedaya kepada hasutannya). (Saba : 20)

No comments:

Post a Comment