Friday, December 11, 2009

Perbezaan Istilah Muhrim, Mahram

MUHRIM (mahram, asalnya dalam bahasa Arab), bermaksud 'lelaki dan perempuan yang diharamkan berkahwin menurut Islam (seperti anak dengan emak dan lain-lain)'.
Sebab diharamkan kahwin ialah kerana nasab keturunan, sesusuan dan persemendaan atau sebab pertalian kahwin.

Muhram (mahram) kerana keturunan ialah:

•Ibu atau bapa.
•Nenek hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau ibu.
•Anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau cucu lelaki sehingga ke bawah.
•Saudara perempuan atau saudara lelaki sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu.
•Anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu.
•Emak saudara atau bapa saudara sebelah bapa hingga ke atas.
•Emak saudara atau bapa saudara sebelah ibu hingga ke atas.

Kemudian, muhrim kerana sesusuan ialah:
•Ibu penyusu atau lelaki yang ada hubungan dengannya melalui penyusuan.
•Saudara-saudara perempuan sesusuan. Dengan kata lain seseorang lelaki tidak boleh berkahwin semua perempuan yang diharamkan berkahwin oleh sebab nasab atau pertalian nikah dengan ibu yang menyusunya.

Muhrim kerana sebab pertalian kahwin (persemendaan) ialah: Ibu mentuanya atau bapa mentuanya hingga ke atas; emak tirinya atau bapa tirinya, iaitu isteri bapanya atau suami ibunya; nenek tirinya; menantunya; anak perempuan atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah.

Dengan itu, setiap wanita yang diharamkan berkahwin ke atas seorang lelaki secara tetap, dia ialah salah seorang mahramnya.
Setiap lelaki yang diharamkan berkahwin ke atas wanita secara tetap, dia juga salah seorang daripada mahramnya seperti yang di atas.
Bagi wanita yang belum bersuami, Islam menasihatkan supaya mereka ditemani mahramnya ketika berjalan dan sebagainya untuk menjaga keselamatan dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment